Uspostavljanje internog mehanizma za zaštitu prava i sugurnosti novinara

Uspostavljanje internog mehanizma za zaštitu prava i sugurnosti novinara

Pod nazivom "Pravna pomoć novinarima: Uspostavljenje internog mehanizma za zaštitu prava i sigurnosti novinara U Crnoj Gori", u Budvi se 9. i 10.juna 2018. održava seminu organizaciji Društva profesionalnih novinara i podršku Savjeta Evrope.
Predavači su kolege iz Udruženja novinara Bosne i Hercegovine: Marko Divković, predsjednik BH novinara, Una Telegrafčić, pravnica iz Linije a pomoć novinarima ( Free Media Help Line).

Seminar se održava u okviru projekta "Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medijima u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)" Savjeta Evrope i  Evropske Unije.