Neprimjereno ograničavanje slobode izražavanja

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore smatra da predložene izmjene Nacrta izmjena Krivicnog zakonika imaju nedostatke i nedorecenosti koje mogu otvoriti vrata za ogranicenje slobode izražavanja i da se na mala vrata uvesti zabranu kritickog mišljenja.

Sa aspekta posla kojim se bavimo aspolutno neprimjeren clan kojim je propisano da ce se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci kazniti svako ko javno izloži poruzi sud ili državno tužilaštvo.
Posebno je problematicno što je vlada ovaj Nacrt uradila kao odgovor na krtitike medija  na racun Tužilaštva posljednjih mjeseci, u kontekstu, kako je zvanicno okvalifikovano, pokušaja navodnog teroristickog napada na dan izbora i svega što je uslijedilo nakon toga. Pitanje gdje je granica kada se sloboda izražavanja pretvara u svoju suprotnost je mnogo ozbiljnije, zahtijeva ozbiljnju javnu raspravu strucnjaka i  ocekujemo da Vlada povuce predložene izmjene, ali i da otvori javni dijalog, kako bi se na dobar nacin uredilo ovo pitanje.
Pravni eksperti su upozorili Vladu da predložena rješenja, odnosno uvodenje odredbi o "izlaganju poruzi" mogu otvoriti prostor da se ugrozi sloboda izražavanja, kao jedna od pretpostavki demokratskog društva, sugerišuci da treba naci rješenje koje nece sputati javnu rijec i demokratski dijalog, ali, koje ce u okviru evropskih standarda štititi nezavisnost i samostalnost nosilaca pravosudnih funkcija.
Društvo ce tokom javne rasprave, koja traje do 20.februara, uputiti MiInistarstvu svoje sugestije.