Media Centar i DPNCG poslaničkim klubovima uputili amandmane na Predlog zakona o medijima

Media Centar i Društvo profesionalnih novinara Crne Gore uputili su u petak svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore amandmane na Vladin Predlog zakona o medijima, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Rasprava o predlogu zakona očekuje se u Skupštini ove sedmice.

Amandmanima se predlaže zaštita novinarskih izvora, obaveza organa javne vlasti da svim novinarima/medijimaodgovore na upite u najkraćem roku, ukidanje prava države da finansira samoregulaciju, obavezno registrovanje svih medija ( i portala),  utvrđivanje pravila komentarisanja na portalima kako bi se izbjegao govor mržnje i hitno uklanjanje istih. 

Kako bi preduprijedili zloupotrebe i pritiske na medije u slučajevima nacionalne bezbjednosti, javnog zdravlja...očekujemo direktnu primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i slobode i brisanje člana koji obavezuje novinare da otkriju izvore.

Vladinim predlogom je propisana mogućnost države da finansira samoregulaciju. Predlaže se da samoregulatorna tijela finansiraju osnivači odnosno mediji koji su odlučili da uspostave ovaj mehanizam jačanja profesionalnih kapaciteta. Samoregulacija je isključivo stvar medija, uplitanje države predstavljalo bi direktnu regulaciju medija.

Predlaže se i da mediji posebnim aktom urede pitanja učešća novinara u postupku imenovanja ili razrješenja glavnog urednika, slobode rada,  prava i odgovornosti novinara, te uslovi i postupak po kojem glavni urednik i urednici imaju pravo na ostavku, uz pravičnu otpremninu u slučajevima takve promjene u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi medija, koja dovodi do bitne promjene u programskoj osnovi ili programskom sadržaju tog medija (klauzula savjesti).

Takođe predlaže se da se definiše proces finansiranja medija iz Fonda za medijski pluralizam, da javni interes bude orijentir...

U dijelu koji se tiče elektornskih publikacija, odnosno portala, predlaže se da se  preciziraju uslovi za komentarisanje na portalima, kao i da se sporni sadržaji uklone u roku od šest a ne 24 sata, kao što piše u predlogu zakona.

Media Centar i Društvo profesionalnih novinara Crne Gore su, u cilju poboljšanja teksta Predloga zakona o medijima kao i želeći da doprinesu debati u Skupštini Crne Gore, poslaničkim klubovima dostavili ukupno 22 amandmana za koje očekuju da će biti razmotreni, a nakon toga i uvršteni u tekst propisa kako bi ova oblast bila regulisana na najbolji mogući način.

Iako je DPNCG učestvovalo u izradi zakona kroz radnu grupu, a zajedno sa kolegama iz Media centra, Instituta za medije i Sindikata medija dostavilo i predloge tokom javne rasprave, predlog zakona dostavljen poslanicima isključivo je Vladin dokument.

Amandmansko djelovanje DPNCG omogućeno je kroz program pravne podrške u okviru projekta Evropske zadužbine za demokratiju (EED). 

Iako je DPNCG učestvovalo u izradi zakona kroz radnu grupu, a zajedno sa kolegama iz Media centra, Instituta za medije i Sindikata medija dostavilo i predloge tokom javne rasprave, predlog zakona dostavljen poslanicima isključivo je Vladin dokument.

 

Amandmansko djelovanje DPNCG omogućeno je kroz program pravne podrške u okviru projekta Evropske zadužbine za demokratiju (EED).