Apel poslanicima: Vodite se javnim interesom umjesto političkim

Pozivamo poslanike da sa dužnom pažnjom učestvuju u raspravi i usvajanju Zakona o medijima, koji je krovni propis u ovoj oblasti i time pomognu u uspostavljanju jasnih standarda i uslova za rad medija i novinara.

Apelujemo da ostavite stranačke i predizborne interese po strani i doprinesete uskladivanju propisa sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda i najboljom praksom demokratskih država..

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore i Media centar uputili su ranije svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore amandmane na vladin Predlog zakona o medijima, o kome će se danas raspravljati.

Pošto formalno ne možemo biti predlagači, pozivamo poslaničke klubove da ozbiljno razmotre i podrže našu inicijativu.

Amandmanima se predlaže zaštita novinarskih izvora, obaveza organa javne vlasti da svim novinarima/medijima odgovore na upite u najkraćem roku, ukidanje prava države da finansira samoregulaciju, obavezno registrovanje svih medija ( i portala), utvrđivanje pravila komentarisanja na portalima kako bi se izbjegao govor mržnje i hitno uklanjanje istih.

Očekujemo da novinarski izvori ostanu zaštićeni i da se i u ovom dijelu direktno primjenjuje Evropska konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda kako bi se izbjeglo manipulisanje nepreciznom zakonskom formulacijom, koja obavezuje novinare da otkriju izvore.

Ne tražimo apsolutna prava za novinare, već samo poštovanje standarda bez bojazni da nejasni članovi zakona budu zloupotrebljeni u pojednim slučajevima, a na šta nas upozoravaju neki raniji događaji.

Vladinim predlogom je takođe propisana mogućnost države da finansira samoregulaciju, pod plaštom pomoći države kroz Fond za pluralizam medija.

Predlažemo da se poveća iznos sredstava iz Fonda za medije koji proizvode sadržaje od javnog interesa, kako bi se podstakla sopstvena produkcija u oblastima od javnog intersa i doprinijelo boljem zadovoljenju potreba građana na državnom i lokalnom nivou.
Takođe i da samoregulatorna tijela finansiraju osnivači, odnosno mediji koji su odlučili da uspostave ovaj mehanizam jačanja profesionalnih kapaciteta. Samoregulacija je isključivo stvar medija, uplitanje države predstavljalo bi direktnu regulaciju medija.

Smatramo bitnim da mediji posebnim aktom urede pitanja učešća novinara u postupku imenovanja ili razrješenja glavnog urednika, slobode rada, prava i odgovornosti novinara, te uslovi i postupak po kojem glavni urednik i urednici imaju pravo na ostavku, uz pravičnu otpremninu u slučajevima takve promjene u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi medija, koja dovodi do bitne promjene u programskoj osnovi ili programskom sadržaju tog medija (klauzula savjesti).

U dijelu koji se tiče elektronskih publikacija, odnosno portala, predlaže se da se preciziraju uslovi za komentarisanje na portalima, kao i da se sporni sadržaji uklone u roku od šest a ne 24 sata, kao što piše u predlogu zakona.
Svjesni smo problema govora mržnje na portalima i komentara koji ne doprinose javnoj debati, pa bi u tom smislu trebalo zakonski reagovati odredbom da pravila komentarisanja moraju biti jasna a sporni komentari izbrisani najduže u roku od šest sati.
Predložili smo i obavezu registracije medija radi sticanja svojstva pravnog lica i veće sigurnosti u pravnom prometu, a što je direktno povezano sa zaštitom prava novinara.
Amandmansko djelovanje DPNCG omogućeno je kroz program pravne podrške u okviru projekta Evropske zadužbine za demokratiju (EED).

Mila Radulović (DPNCG)
Goran Đurović (Media centar)