CDM prekršio Etički kodeks objavljujući podatke o maloljetničkom prestupu

Foto: Ilustracija

Iako se očekivalo da će izborna kampanja biti puna dezinformacija, posebno jer će veći dio nje biti na društvenim mrežama, za najveću je osudu postupanje kolega na portalu Cafe del Montenegro (CDM) koji su objavili tekst o navodnim maloljetničkim prestupima funkcionera Demokrata.

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) apeluje na kolege i medije da ne krše prava mololjetnika, što uključuje i poštovanje zakonske obaveze da se ne objavljuju podaci iz sudskih spisa i policijskih dosijea koji bi trebalo da su tajni.

Smatramo da je suvišno govoriti o tome koliko je neprofesionalno objavljivati podatke iz perioda dok je akter određenog događaja bio maloljetnik, što je u konkretnom slučaju bilo čak prije više od 20 godina.

Bez obzira na uređivačku politiku, dužni smo da poštujemo načela Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore. Za kritičko izvještavanje političkog aktivizma u Crnoj Gori, na žalost, ima dovoljno materijala za sve nas, bez obzira da li se radi o opozicionim ili vladajućim partijama.

Dodatno, ističemo da je neetički objavljivati informacije iz policijskih dosijea ili presuda koje bi trebalo da su zaštićene, pogotovo jer se radi o maloljetnicima.

Posebno zabrinjavajuće je, u ovom slučaju, i moguće postupanje policijskih službenika, onih koji rade za bezbjednosne službe, ili zaposlenih u sudovima, ukoliko su mediju dostavili informacije.

Pozivamo Sudski savjet da utvrdi na koji način je CDM došao do presude protiv maloljetnog lica, da li je presuda javno dostupna (ukoliko jeste - zašto?) ili je dostavljena mediju. 

Strukovna udruženja, nevladine organizacije i samoregulacijska tijela trebalo bi javno da promovišu pozitivne primjere etičnog izvještavanja uz uvažavanje pretpostavke nevinosti i drugih etičkih načela.

DPNCG je ranije sa Institutom za pravne studije organizovalo trening o poštovanju prezumpcije nevinosti, posebno za maloljetnike u okviru koga je urađeno istraživanje. Publikacija je dostupna na linku  https://dpncg.me/aktuelnosti/istrazivanja i ona sadrži zakonske i etičke obaveze novinara i medija, u slučaju da nemaju dovoljno znanja na ovu temu.