Novinari i mediji ne smiju biti dio političkih kampanja

Foto: Ilustracija

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) poziva sve novinare i medije da tokom izborne kampanje, uoči predstojećih parlamentarnih izbora koji su zakazani 30. avgusta, izvještavaju poštujući profesionalne standarde.

Apelujemo i pozivamo kolege da i na društvenim mrežama, posebno tokom kampanje, poštuju etičke standarde i da predstavnike političkih partija ni na koji načine ne dezavuišu vodeći na taj način negativnu kampanju protiv određenih političkih snaga što nije u skladu sa novinarskim standarima.

Ukoliko novinari imaju informacije za koje smatraju da su od interesa za javnost, potrebno je da ih obrade u medijima sa dužnom novinarskom pažnjom umjesto što iznose jednostrane kvalifikacije i uvrede na društvenim mrežama na račun pojedinih zvaničnika i partija.

Svjedoci smo da su posljednjih dana ne samo političari, već i članovi njihovih porodica, na udaru određenih medijskih struktura, na način što se pokušavaju diskreditovati plasiranjem netačnih i neprovjerenih informacija, često uvredljivog sadržaja.

Takvo izvještavanje prenosi se i u sferu društvenih mreža, gdje usljed nemogućnosti moderiranja komentara u online prostoru dolazi do širenja govora mržnje, što je neprihvaljivo i ima nesagledive negativne posljedice.

Ovo je posebno važno imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u zemlji koja je uslovila da se izborna kampanje „preseli“ u medije i na društvene mreže.

Podsjećamo, novinari su dužni da se pridržavaju načela koja propisuje Kodeks novinara i novinarki Crne Gore, te da izvještavaju njegujući najviše profesionalne i etičke standarde, pozivajući se na provjerene izvore informacija.