Apel novoj vlasti: Integritet i znanje umjesto partijske pripadnosti

Sa sjednice Skupštine, foto: DPNCG

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) insistriraće na očuvanju integriteta profesije, zaštiti i bezbjednosti novinara i primjeni standarda Savjeta Evrope u slobodi izražavanja.

Očekujemo da nova vlast prekine sa praksom političkih i ekonomskih pritisaka na medije, da kriterijumi prilikom izbora novog ministra kulture i šefa Direktorata za medije bude integritet i znanje - umjesto partijske pripadnosti kao što je do sada bio slučaj. 

Apelujemo da se napravi diskontinuitet u odnosu prema medijima i novinarima, posebno u nacionalnom javnom servisu koji plaćaju svi građani. Politički pritisak na uređivačku i kadrovsku politiku doprinosi pristrasnom izvještavanju, a ono ne može biti u službi građana i razvoja demokratskog društva.

Ti principi treba da važe i za lokalne javne emitere.

Ovo su zaključci Skupštine DPNCG koja je održana u subotu i sa koje je, između ostalog, poručeno da treba ponoviti inicijative za beneficiranim radnim stažom.

Upravni odbor Društva proširen je predstavnicima fotoreportera i kolegama iz lokalnih javnih servisa.

Članovi UO DPNCG su Vesna Rajković Nenadić, Tamara Ivanković, Marija Todorović, Miloš Vujović, Sead Sadiković, Tufik Softić, Žarko Vujović, Mustafa Canka i Boris Pejović.

UO je podržao generalnu sekretarku Milu Radulović da nastavi sa razvojem udruženja i naporima za pomoć novinarima u zaštiti profesionalnih standarda i slobode izražavanja.

Članovi DPNCG su novinari, fotoreporteri i snimatelji većine medija u Crnoj Gori i ono ostaje otvoreno za sve kolege koji rade posao poštujući pravila profesije i novinarski kodeks, bez obzira na uređivačku politiku medija.