Pooštriti kazne za napade na novinare, snimatelje i fotoreportere

Uviđaj policije poslije ranjavanja Olivere Lakić, Foto: Boris Pejović, Vijesti

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) uputilo je inicijativu da se u program rada Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava u dijelu izmjene krivičnog zakonodavstva, uvrsti izmjena Krivičnog zakonika u dijelu pooštravanja kazni za napade na novinare/snimatelje i fotoreportere.

Kada je u pitanju izmjena krivičnog zakonodavstva, smatramo da je važno obratiti pažnju i na govor mržnje, koji je posebno zabrinjavajući na društvenim mrežama.

Do sada je bilo inicijativa u tom pravcu ali prethodna Vlada nije imala sluha za predloge, iako u okruženju postoje neka rješenja u tom pravcu.

Hrvatska i Srbija su u krivične zakonike unijele odredbe koje se tiču prijetnji i napada na novinare, odnosno na osobe koje se bave poslom od javnog značaja – a što su novinari/snimatelji i fotoreporteri svakako.

"Poslom od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti koja ima povećani rizik za bezbjednost lica koje ga obavlja, a odnosi se na zanimanja koja su od značaja za javno informisanje, zdravlje ljudi, obrazovanje, javni prevoz, pravnu i stručnu pomoć pred sudskim i drugim državnim organima," piše u KZS.

Za nanošenje teške tjelesne povrede zaprijećena je kazna od dvije do 15 godina zatvora, a za ubistvo od 10 godina do doživotne robije.

Za ugrožavanje sigurnosti novinara popisana je kazna od šest mjeseci do pet godina. U KZ Srbije piše da ugrožavanje sgurnosti treba da ima veze sa poslom koji se obavlja, odnosno - "lice koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja u vezi sa poslovima koje obavlja".

U Kaznenom zakonu Hrvatske za prijetnje su propisane kazne od šest mjeseci do pet godina. U Zakonu piše da "ko prijeti službenoj osobi ili novinaru u vezi poslom kazniće se od 6 mjeseci do 5 godina".

Podsjećamo da je i Akcija za ljudska prava (HRA) imala predloge u ovom pravcu, koje je aktuelizovala u predlogu Vladi koji je nedavno dostavila. S obzirom na veliku podršku koju su novinari imali od HRA-a, očekujemo od nadležnih se da će ozbiljno razmotriti njihove predloge.