Novoj Komisiji za napade na novinare pomagaće i strani eksperti

Za člana Komisije izabran i član Upravnog odbora DPNCG novinar Sead Sadiković, foto: Printscreen/TV Vijesti

Vlada Crne Gore obrazovala je danas novu Komisiju za istrage napada na novinare koja će imati šira ovlašćenja i mogućnost da u njenom radu pomogne strani ekspert.
Član Upravnog odbora DPNCG novinar Sead Sadiković izabran je u Komisiju, čiji će predsjednik biti Mihailo Jovović.

Pun naziv Komisije je za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija i njen mandat je dvije godine, uz mogućnost da bude produžen.

"Predsjednik Komisije može angažovati, kao konsultante, stručnjake i predstavnike međunarodnih organizacija iz oblasti koje su u vezi sa zadacima Komisije," navodi se između ostalog u Odluci.

Zadaci Komisije su, kako se navodi, da utvrdi plan i dinamiku prikupljanja činjenica i utvrđivanja drugih okolnosti koje su u vezi sa istragama, kao i da ostvari saradnju sa organima nadležnim za njihovo vođenje - odnosno sa tužilaštvo i policijom. Zatim da o tome napravi pregled dosadašnjeg toka vođenih istraga i pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti. Takođe i da u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti.

Pored Jovovića i Sadikovića, članovi Komisije su i Zoran Miljanić, državni sekretar MUP-a, novinar Dragoljub Vuković, advokat Dalibor Tomović koji predstavlja NVO. Zatim Dražen Živković, glavni urednik “Prve televizije”, Ranko Vujović, izvršni sekretar Medijskog savjeta za samoregulaciju, Nebojša Asanović, advokat i predstavnik dnevnog lista “Dan”, Marijana Camović Veličković, predsjednica Sindikata medija Crne Gore, Katarina Vujović iz ANB, Jelena Đaletić i Miroslav Turković iz Državnog tužilaštva i Biljana Knežević iz Uprave policije.

Prva Komisija je formirana 2016. godine, njen predsjednik je bio Nikola Marković. Mila Radulović, generalna sekretarka DPNCG bila je članica prve Komisije u kojoj je tada predstavljala Sindikat medija. 

Uprkos tome šro su stvoreni tehnički uslovi za njen rad, nadležni državni organi nijesu ispoštovali njene preporuke i sugestije, kao ni primjedbe na račun istraga pojedinih napada.

Nova Vlada i MUP su obećali da će promijeniti deklarativnu podršku suštinskom, što očekujemo i od Državnog tužilaštva čiji su tužioci rukovodioci istraga ali do sada nisu pokazali proaktivan odnos da one zaista budu i uspješne.

Ubistvo vlasnika lista "Dan" Duška Jovanovića nije riješeno, napad na imovinu lista "Vijesti" takođe, teški napadi na novinare Oliveru Lakić, Tufika Softića, Mladena Stojovića nijesu riješeni a ova dva posljednja su i zastarjela za krivično gonjenje jer tužilaštvo nije uložilo napore da ih istraži pošto su ukazivali na to da su osobe koje stoje iza njih povezane sa organizovanim kriminalom. Lakić je u dva navrata napadnuta ispred zgrade u kojoj živi, posljendji put je na nju i pucano ali istraga nije odmakla daleko ili javnost o tome nije upoznata. Optužnica svakako nije podignuta.

Nedavno su napadnute kolege Sead Sadiković i Esad Kočan, kao i koleginica Jelena Jovanović koja je i ranije dobijala prijetnje.

Očekujemo da Tužilaštvo ovog puta postupi profesionalno u tim istragama, ne dozvoljavajući da se one odvijaju pro forme.