Kako SDT komunicira sa javnošću

Konferencije za štampu Specijalnog državnog tužilaštva organizovane  su više zbog samopromocije i  iznošenja statistike koja ne prikazuje pravo stanje stvari, umjesto da pruži odgovore o stvarnim rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala.

To pokazuje analiza pres konferencija SDT-a u 2021. i 2020.godini koju su za DPNCG radili novinar/pravnik Danilo Ajković i pravni analitičar/ advokat Veselin Radulović.
Tužilaštvo je bilo na tankoj lini kada je u pitanju kršenje pretpostavke nevinosti, jer je glavni specijalni tužilac iznosio i stavove poput onih - da su politički angažovani stvorili kriminalnu organizaciju, koja je i dalje aktivna...
Na konferenciji 19.novembra 2021.  mediji su prikazani kao dio šeme subjekata koji vrše pritsak na SDT i GST, uz javne funkcionere, kriminalne grupe... Medijima je zamjereno i što prenose izjave funkcionera zakonodavne i izvršne vlasti koje daju negativne konotacije SDT-u i GST-u.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić prepoznatljiv je po neuobičajenoj javnoj komunikaciji, pa u je odgovorima na novinarska pitanja često koristio anegdote, istorijske događaje, narodne pjesme...

Linkovi:

Udruženje novinara - Pretpostavka nevinosti

Udruženje novinara - Optuživanje medija

Udruženje novinara Nejednak tretman

Udruženje novinara - Samopromocija i površna statistika

Kako specijalni tužioci komuniciraju

Analiza press konferencija Specijalnog državnog tužilaštva