Psihološka podrška novinarima

Uz podršku US Ambasade u Podgorici i saradnju sa MASE na Ivanovim Koritima je od 10 do 12. januara održana psihološka radionica za novinare. Naš psiholog Miloš Bulatović pomaže nam da prevaziđemo stes, suočimo se sa izazovima novinarskog posla. On je podrška kolegama koji su bili žrtve napada i prijetnji.

Ovakvi treninzi odlična su prilika za prevazilaženje barijera među novinarima različitih medija i njihovo umrežavanje, jer su nam svima isti probemi i dileme.