Jufrex 2 i o slobodi izražavanja

Evropska unija i Savjet Evrope nastaviće da podržavaju reforme iz oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u regionu Zapadnog Balkana i Turske, poručeno je na regionalnoj konferenciji u Skoplju.

Tom prilikom najavljen je nastavak zajedničkog programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.
Njegova druga faza vrijedna 41 je miliona eura trajaće do 2022. godine.
Nova faza programa će se fokusirati na četiri tematska područja: sprovođenje pravde, suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, sprječavanje diskriminacije i zaštitu prava za pripadnice i pripadnike osjetljivih grupa, kao i slobodu izražavanja i slobodu medija.
Konferenciji su prusustvovali predstavnici zemalja Zapadnog Balkana i Turske,među kojima i novinarskih asocijacija. Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Mila Radulović bila je među učesnicima.
DPNCG je i u okviru Jufrexa 1 imalo podršku Savjeta Evrope u vezi projekata edukacije slobode izražavanja, koja će ovaj put biti proširena na treninge sa sudijama i tužiocima u vezi izvještavanja o pravosuđu.
Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije, Nikola Dimitrov pozdravio je nastavak programa koji je pokazao konkretne rezultate tokom prve faze primjene.